De leiding

De leiding bestaat dit jaar uit 28 enthousiaste vrijwilligers.

2 Hoofdleiding
3 kookstaf
23 jeugdleiding
De meeste leiding zijn vroeger zelf mee geweest als kind en zo enthousiast geraakt dat ze ook leiding zijn geworden.

De hoofdleiding

De hoofdleiding bestaat uit Jaap & Nel, zij dragen de eindverantwoording van dit kamp. Tevens zorgen ze ervoor dat de leiding en de kinderen goed voorbereid het kamp ingaan en dat alle administratieve en financiële zaken geregeld zijn. Daarnaast ondersteunen zij de leiding waar mogelijk.

Nel

Jaap

De kookstaf

De kookstaf zorgt voor de inwendige mens. Elke dag zorgen zij dat er een warme maaltijd op tafel staat, dat er genoeg gedronken wordt en dat tijdens de avonden wat extra lekkers op tafel komt. Ook hebben zij de coördinatie van de vele grote afwassen en inkoop van alle producten.

Sandra

Natascha

Ilja

De jeugdleiding

Een jeugdleiding moet minimaal 17/18 jaar zijn. Het eerste jaar draaien zij mee met een ervaren leiding om de fijne kneepjes van het vak te leren. Iedere jeugdleiding krijgt samen met een andere leiding een eigen groepje kinderen onder haar of zijn verantwoording tijdens de maaltijden of bepaalde spelen, denkend aan iets dergelijks als een speurtocht buiten het kampterrein. De jeugdleiding heeft ook als taak om het programma voor de gehele week in te vullen. Iedere jeugdleiding is verplicht minimaal 1 nacht wacht te draaien. De wacht bestaat uit 1 mannelijke en 1 vrouwelijke leiding per gebouw. De slaapkamers zijn ook voorzien van een slaapkamerleiding. Dit houdt in dat zij bij de jongste kinderen ‘s avonds even voorlezen en hulp bieden waar nodig. Als er problemen op de slaapkamers zijn, zijn zij hiervoor de aangewezen persoon om het probleem uit de wereld te helpen. Een aantal jeugdleiding hebben hun EHBO diploma. Hiervan hebben 2 jeugdleiding de verantwoording voor het EHBO gebeuren en de verdeling van de medicijnen aan de kinderen die dit gebruiken. Zij letten er scherp op dat de kinderen die medicijnen gebruiken deze ook op tijd innemen.

Cas

Daniel

Dion

Floor M

Floor v D

Gaby

Jens

Jimmy

Jort

Lars

Lilian

Lucas

Marijn

Marissa

Merel

Noa

Quinty

Rik

Rob

Sebastiaan

Sylvana

Tessa

Wessel

Wilbert

Ramon (Vertrouwenspersoon)