Privacybeleid

Om het DOTOkamp veilig en goed voor te bereiden en uit te voeren, is het voor de leiding van DOTOkamp noodzakelijk om persoonsgegevens van de kinderen, leiding en ouders of verzorgers beschikbaar te hebben. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over iemand zeggen. Bijvoorbeeld naam, adres en leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een persoon herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld een adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook een voornaam samen met de geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

DOTOkamp hecht grote waarde aan de bescherming van de benodigde persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden door DOTOkamp dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Wat is de Privacywetgeving AVG?

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. Iedereen die persoonsgegevens gebruikt en bewaart, moet uitleggen waarvoor gegevens benodigd zijn en dient inzicht geven in de manier waarop wordt gewerkt. 

het DOTOkamp Privacy beleid en privacy statement

Om te voldoen aan de AVG, en omdat wij zelf persoonsgegevens van deelnemers en andere betrokkenen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid willen behandelen en beveiligen, hebben wij privacy beleid vastgesteld. In dit document is het complete beleid rond het verwerken van persoonsgegevens opgenomen. 

Privacy beleid: Privacy beleid DOTOkamp versie 1.0

Omdat wij ons kunnen voorstellen dat een volledig beleidsstuk te uitgebreid is om zomaar even door te nemen, hebben de belangrijkste vragen (en antwoorden hierop) op een rijtje gezet in een privacy statement. 

Privacy statement: Privacy statement DOTOkamp versie 1.0

Disclamer

De inhoud van www.dotokamp.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel wij trachten juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt DOTOkamp expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via onze website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. De volledige disclaimer is opgenomen in ons privacy beleid.

Cookies

DOTOkamp is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over het coockiegebruik. DOTOkamp maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen. De volledige informatie over cookiegebruik is eveneens opgenomen in ons privacy beleid.

Wijzigingen privacybeleid

Het Victorie Zomerkamp behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.