1 09, 2013

Dotokamp 2013, In de middeleeuwen, dag 7

2013-09-01T09:01:40+00:00september 1st, 2013|2013 in de middeleeuwen|

Vandaegh alweer de laetste dagh dat we kunnen strijden voor soveel mog'leyck goud- ende silverlinghen. Dit gebeurd'allemael op 't landgoet van 't kasteel. Maer niet in je eijgen groep, maer in leeftijdsgroepen. In d'ogtent werden 4 spellen gedaen, memory, trefbal, eene frisbee wedstrijt ende woorden maeken. Iedereen deet nogh eene verwoede pogingh om soveel mog'leyck [...]

1 09, 2013

Dotokamp 2013, In de middeleeuwen, dag 6

2013-09-01T09:01:02+00:00september 1st, 2013|2013 in de middeleeuwen|

Na eene heerlijck ontbijtje vertelden de Herauten dat dit eeven eene rustdagh sijt met swemmen ende andre leucke activiteijten. Maer niet eersgt voordat de spiertjesch eeven losch gemaekt waren. Op eene leucck muziekje werden eeven de swem ende roeijbeweginghen geoefend. Daerna eeven op de fietsch rigtingh Speellant Beecksche Bergen. Alle onderdanen, jonkvrouwen ende jonkheeren hadden [...]

28 08, 2013

Dotokamp 2013, In de middeleeuwen, dag 5

2013-08-28T08:33:31+00:00augustus 28th, 2013|2013 in de middeleeuwen|

Nietsch sijt leucker dan wacker te worden ende je bent op eene kamp jarig… Dit ooverkwam 2 onderdanen, Jasmijn ende Sharmaine. Meer dan 100 onderdanen songhen: “Langh sullen sij leven” ende sij werden verwent met kadootjes. Na 't ontbijt mogten sij evenzeer nogh eeven trakteeren, eene ware traktatie voor d'arme onderdanen. De Herauten kwamen onsch [...]

27 08, 2013

Dotokamp 2013, In de middeleeuwen, dag 4

2013-08-27T09:33:42+00:00augustus 27th, 2013|2013 in de middeleeuwen|

Vanmorgen eene beetje uijtgeslapen ende toenmaelsch weer vrolijck op. 't sonnetje scheen onsch tegemoet ende met frissche moet werkten we eene heerlijck ontbijtje naer binnen. De Herauten vertelden dat dit eene seer drucke dagh sou worden waerbij bekeken wort hoe 't met 't uijthoudinghsvermogen van d'onderdanen gesteld is. Nadat de nodighe huishoud'leyke klusjesch gedaen waeren [...]

26 08, 2013

Dotokamp 2013, In de middeleeuwen, dag 3

2017-01-18T08:28:47+00:00augustus 26th, 2013|2013 in de middeleeuwen|

Nadat iedereen heerlijck hat uijtgeslapen begonnen we de dagh met eene gekookt eijtje van onsche eijgen kippen op 't erf ende eene lecker broodje gebacken door 't kookpersoneel. Daerna kwamen de Herauten weer om onsch op de hoogte te houden van den stant van saecken betreffende 't strijdtoernoij. Iedereen hat wat goud- ende silverlinghen gewonnen, [...]

25 08, 2013

Dotokamp 2013, In de middeleeuwen, dag 2

2013-08-25T16:09:19+00:00augustus 25th, 2013|2013 in de middeleeuwen|

Een heerlijke nagtrust gehad, maer helaesch van korte duur.  De jonghste kindeeren sijn togh wel heel stoer omdat sij om 6.15 uur alreedsch klaer wacker waeren ende d'oudsten (inclusief de leijdingh) nogh allemael laaghen te ronken) begonnen we met eene lecker ontbijtje. Maer niet voordat we hadden gesonghen om  de geboortedagh van eene van den [...]

15 07, 2013

Dotokamp 2013, In de middeleeuwen, dag 1

2013-07-15T06:54:28+00:00juli 15th, 2013|2013 in de middeleeuwen|

Eind'leyck na langh wagten …YEAHHH DOTOKAMP… Op de 't dorpspleijn in 't dorpje Bergschenhoeck verzamelden de koningh ende sijn dienaaren om met 't volck eene geweldighe weeck te beleven in 't naburighe dorp Esbeeck. Voor velen onderdanen eene enorme ervaringh, want de meeschten waeren niet verder gekoomen dan hun hutje ende hun erf. Nadat de [...]