Vandaegh alweer de laetste dagh dat we kunnen strijden voor soveel mog’leyck goud- ende silverlinghen. Dit gebeurd’allemael op ’t landgoet van ’t kasteel. Maer niet in je eijgen groep, maer in leeftijdsgroepen. In d’ogtent werden 4 spellen gedaen, memory, trefbal, eene frisbee wedstrijt ende woorden maeken. Iedereen deet nogh eene verwoede pogingh om soveel mog’leyck te verdienen.
Na de lunch (weer ooverheerlijke soep met brood) wasch ’t egt de laetste kansch om voor je eijgen groep d’ooverwinningh te sorghen.
In de middagh werden de volgende spellen gespeeld: waterflessen bekogelen, leijdingh raden, water ooverbrenghen ende eene kat ende muisch spel
Het eijndspel was, hart verooveeren, waerbij de leijdingh tegen oover elkaer de strijt uijtvogten. Bij dit laetste onderdeel konden sij selfsch 50 silversgtucken  winnen, aenghemoedigt door d’onderdanen van hun eijgen teams.
Na alreedsch desche spellen wert eijnd’leyck de winnaer bekent die ’t koninkrijck gingh oovernemen.
“DE TROUBADOURS” waeren d’onoovertroffen winnaers. sij mogten ’t kasteel oovernemen van den huidighe koningh ende koninghin.
Dat wasch natuurlijck weer eene reden voor eene geweldigh feeschtje waerbij iedereen uijt sijn dagh gingh. Oock kon iedereen kijken naer versghillend’actsch waerbij hooftzak’leyck de nieuwe leijdingh ’t swaer te verduuren kreeg.
Helaesch kwam gindsch oock eene eijnd’aen ende ginghen we weer naer onsch bedje toe, want morgen moeten we allemael weer d’ackersch bewercken, paerden beslaen ende swaerden smeden.