Na eene heerlijck ontbijtje vertelden de Herauten dat dit eeven eene rustdagh sijt met swemmen ende andre leucke activiteijten. Maer niet eersgt voordat de spiertjesch eeven losch gemaekt waren. Op eene leucck muziekje werden eeven de swem ende roeijbeweginghen geoefend.
Daerna eeven op de fietsch rigtingh Speellant Beecksche Bergen. Alle onderdanen, jonkvrouwen ende jonkheeren hadden de tijt van hun leven. ’t sonnetje scheen ende ’t water wasch heerlijk.
Met o.a. waterglijbanen, mini golven, trampoline springhen, swemmen, waterpistolen, waterfietsen, te veel om op te noemen.
Na desche dagh weer rigtingh ’t kasteel fietsen waer eene ooverheerlijke warme maeltijt stont te wagten. Zelfgekweeckte aerdappelsch met eene stoofpotje van gehakt ende prinsessenboontjes.
Na ’t eten ginghen de kindeeren van 7 t/m 9 eene test afleghen om te kijken off sij evenzeer heel moedigh sijn. sij kwamen eersgt in eene tent waer eene non  woonde die vertelde ’t verhael van den witte juffer in ’t lant van den gebroken rotsen. Daerna moesten de kindeeren dit lant geblinddoekt doorlopen. ende egt alle kindeeren hebben dit gedaen.  Dusch egte store binken.
De kindeeren van 10-11-12 jaer hebben in ’t bosch eene spel gedaen waerbij sij belaegt werden door jaaghers. Heel spannent want op ’t kasteel konden we hun gegil horen.
De 13 jaerigen werden getest op hun rigtinghsgevoel. sij mogten werden ergensch gedropt ende mogten probeeren om soo snel mog’leyck op eene bepaelde locatie te koomen. Nadat sij dit gedaen hadden mogten sij oovernagten in eene herbergh op ’t veld. Heel geselligh allemael ende voorzeker alsch ’t 4 uur uur  cup a soup momentje sijt aenghebroken.
Het wasch weer eene heerlijke dagh ende morgen gaen we nogh eeven er tegen aen om soveel mog’leyck goud- ende silverlinghen te verooveeren.