Vanmorgen eene beetje uijtgeslapen ende toenmaelsch weer vrolijck op. ’t sonnetje scheen onsch tegemoet ende met frissche moet werkten we eene heerlijck ontbijtje naer binnen.

De Herauten vertelden dat dit eene seer drucke dagh sou worden waerbij bekeken wort hoe ’t met ’t uijthoudinghsvermogen van d’onderdanen gesteld is.

Nadat de nodighe huishoud’leyke klusjesch gedaen waeren ginghen de groepen op hun staelen rosch op wegh om via eene speurtoght te eijndigen in ’t nabijgelegen dorp Baerle Nassau.

Onderwegh kwamen sij de dorpsgeck tegen die hun voorzagh van eene dranck ende de daernaest de gekste vraegen stelde.

In Baerle Nassau aenghekoomen hat de plaets’leyke slaagher ’t varken geslagt ende d’onderdanen voorzien van broot met worsgt.

Het dorp wert verkent door er eeven eene wandelingh door heen te maeken ende bepaelde historische waerden te soeken.¬† Hierdoor wert evenzo de intelligentie getest van d’onderdanen.

Op hun staelen rosch weer terugh naer ’t kasteel, evenzeer weer via eene speurtoght.¬† Halverweghe kwamen we ’t kruidenvrouwtje tegen die eeven de samenwerkingh binnen de groep wout testen door middel van eene spel.

In ’t kasteel aenghekoomen hadden de kockinnen ooverheerlijke macaroni gemaekt, wederom eene recept uijt eene ver land. eene appeltje van Robin Hoot toe ende daerna eeven eene onverwagtsch genoegen van den minsgtreel, die sorgde dat de voetjesch eeven van den gront ginghen.

In d’avont mogten de 7 t/m 9 jaerigen nogh eeven eene spannent spel doen in hun slaepkamer¬† terwijl de 10 ende 11 jaerigen hun moet ginghen bewijzen in ’t bos. De 12 ende 13 jaerigen mogten eene binnenspel doen waerbij sij de ware ick moesten herkennen.

Uiteijnd’leyck mogten d’oudste onderdanen nogh eeven naer ’t casino om hun laetste oogst te vergocken. ende daerna allemael weer hun leckre bedje opsoeken om goet uijt te rusten voor de volgende dagh ende allesch wat desche dagh met sigzelve meebrenght