Nadat iedereen heerlijck hat uijtgeslapen begonnen we de dagh met eene gekookt eijtje van onsche eijgen kippen op ’t erf ende eene lecker broodje gebacken door ’t kookpersoneel. Daerna kwamen de Herauten weer om onsch op de hoogte te houden van den stant van saecken betreffende ’t strijdtoernoij. Iedereen hat wat goud- ende silverlinghen gewonnen, maer de ene groep wat meer dan d’andere. Dusch de strijt sijt egt begonnen.
De Herauten vertelden evenzeer wat desche dagh onsch brenghen sou. Zowel d’ogtent alsch de middagh wort er strijt gelevert op ’t veld. Alle teamsch moeten tegen elkaer strijden in diversche uijtdaginghen ende moghe de beste winnen.
Zo mogten de leijdersch bijvoorbeelt eeven in de schandpael om te kijken off hun groep hem off haer konden bekogelen met natte sponschen. Maer evenzeer diversche hindernissen werden genomen ende er wert oock bekeken naer behendigheyt ende snelheijd. In ieder geval eene dagh vol plezier met eene soepje volgensch out recept met broot alsch lunch.
Voor ’t avondeten wert er door eene koerier eten uijt ’t verre oosten bezorgd. Dusch eene verwennerij.
d’avont wert afgesloten met eene feescht’leyke avont waerbij alle onderdanen eeven de voetjesch van den vloer hadden.