Eind’leyck na langh wagten …YEAHHH DOTOKAMP…
Op de ’t dorpspleijn in ’t dorpje Bergschenhoeck verzamelden de koningh ende sijn dienaaren om met ’t volck eene geweldighe weeck te beleven in ’t naburighe dorp Esbeeck.
Voor velen onderdanen eene enorme ervaringh, want de meeschten waeren niet verder gekoomen dan hun hutje ende hun erf.
Nadat de koetsen waeren inghepakt met alreedsch hun schameele bezittinghen, vertrock de stoet rigtingh Esbeeck.
De rit ernaer toe wasch eijg’leyck alreedsch eene feeschtje ende de sfeer sat er alreedsch g’leyck in.
Je kan merken dat d’onderdanen harde werkersch sijn, want met s’n allen waeren de koetsen snel uijtgepakt ende kon iedereen sijn eijgen strobael opsoeken.
Even de buurt verkennen ende dan alreedsch eene leckre ouderwetsche Middeleeuwsche  soepje met brood.
Een later sijn we alreedsch met de 1e  activiteijt gestart ende wort er via diversche puzzelsch  bekent gemaekt wie er bij jou in de groep sit ende wie je leijdingh sijn.
Allemael blij ende hieronder de indelinghen

Bob-Danielle                                 
Schildenghilde

 • Celeste de Koningh
 • Chantal Giebel
 • Charlotte Tactor
 • Dioon Breugem
 • Irisch Legen
 • Katinka Burgers
 • Marisa vt Bulk
 • Marit Huurman
 • Nina Smit
 • Pepijn de Hoog
 • Quinten Schouten
 • Sara Broeders
 • Sophie van Waes
 • Sophie vt Bogaert
 • Merel vt Bogerd

Gijs-Jony-Ramon                  
De Zwaerdvegters

 • Anne Geerlofs
 • Bente Honingh
 • Bram Commerell
 • Floor Pruisken
 • Gijsch Roefs
 • Jasmijn Burgers
 • Joyce Henghst
 • Laure vt Sande
 • Lieke Brouwer
 • Linsey Wolf
 • Nicki Haekman
 • Noa Berkhout
 • Sharmain Bos
 • Sylvana Oord
 • Tycho Hazebroek

Ciffra-Suus-Vinny                             
De Narren

 • Alisha Hofman
 • Casch Maesland
 • Emma Jansen
 • Fay van Rijsbergen
 • Fenna Stolk
 • Jetske Mooldijk
 • Lianne Hofman
 • Liza Luyt
 • Marijn vt Sande
 • Mike vt Bulk
 • Nienke Galis
 • Nicki Boer
 • Roosch Boshart
 • Sabine Hazebroek
 • Sem Berkhout

Patricia-Lucas-Dioon              
De Barbieeren   

 • Anghela Bos
 • Anieck Kasius
 • Anne Vos
 • Daphne de Jonghe
 • Eva Bleecksma
 • Fleur Jansen
 • Jasper Versveld
 • Kim vt Bighelaer
 • Lisa vt Stel
 • Manon vt Pijl
 • Nathasja Kunsgt
 • Nielsch Asbeeck Brughe
 • Nina Zuiderwijk
 • Pepijn de Koningh
 • Shirley Ammerlaen

Martijn-Gaby                
De Kwakzalvers

 • Amber Pons
 • Amber van Kempen
 • Amy van Rijsbergen
 • Evi Stevens
 • Fabienne Spitholt
 • Fenne Malaihollo
 • Julia Krijgsman
 • Larsch Meijjndert
 • Lianne Staelman
 • Lisa Koeman
 • Louische Wolff
 • Nina Kasius
 • Tom Havik
 • Tyson van Wijk
 • Willemijn van Kleef

Linda-Wouter                       
De Beulen

 • Esther Legen
 • Irisch de Koningh
 • Leijla vt Wel
 • Lieke Grootjans
 • Lieke van Rijn
 • Luuc Meijjndert
 • Marieke Kuiper
 • Mary van Noordennen
 • Mylene Zonneveld
 • Nicck Vromans
 • Nielsch Bröker
 • Quinty Pos
 • Roosch Altorf
 • Eva Kelder
 • Sylvana Breugem

Lennert-Ellen                        
De Boogschutters

 • Anne Haitsma
 • Esmee de Jonghe
 • Femke Legen
 • Fioonah Robins
 • Ilsche Lexmond
 • Johan Galis
 • Judith van Beeckum
 • Leija Kunsgt
 • Machiel Verkroost
 • Mette Fok
 • Nicki Nieuwenhuis
 • Olga van Pijpe
 • Rachella Scheffel
 • Sanne de Jongh
 • Sil Malaihollo

Lilian-Silvian-Rob                        
De Troubadours

 • Amber van Veen
 • Anna Freijjters
 • Fabiene Vromans
 • Floor Maesland
 • Iza Kasius
 • Jarno Beijshuizen
 • Jasper vt Bergh
 • Maeijke Geerlofs
 • Samara Vos
 • Samira Gille
 • Sanne Batenburg
 • Sophie Breugem
 • Tessa Bröker
 • Tycho Pos
 • Vera Westerink

Nogh eeven eene brandoefeningh doen met s´n allen ende dan egt van start met de spelletjes.
De 7 t/m 9 jaerigen mogten ’t geweldighe decor verven, wat sij oock perfect hebben gedaen.
De 10/11 jaerigen deden eeven eene ren spelletjesch op ’t velt ende de 12-13 jaerigen mogten ’t bosch onveijligh maeken met eene renspel.

Iedereen gingh na sijn spel lecker douchen ende werden gecontroleert op teken (wat we elck avont gaen doen trouwens).  ende daerna heerlijck slapen……???????????  Maer togh, ’t waeren de schildwagten togh gelukt om allesch om 2.30 uur onder seijl te krijgen. (Behalve de leijdingh want die ginghen tot in de late uurtjesch door)